Back to Top

Warunki Pracy

Warunki wstępne

Firma Personal - Service - Ost - West Sp. z o.o. oferuje współpracę osobom prowadzącym własna działalność gospodarczą na terenie Polski oraz osobom gotowym do założenia takiej działalności. Nowe przepisy są bardzo korzystne dla osób, które nie prowadziły działalności gospodarczej w ostatnich 5 latach. Szczegółowych informacji dotyczących zakładania własnej działalności udzielą pracownicy naszej firmy.

Wynagrodzenie
Osoba podejmująca pracę opiekunki ma zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, zwrot kosztów podróży oraz wynagrodzenie miesięcznie nawet 2.000 euro brutto. Wynagrodzenie zależy zarówno od kwalifikacji i doświadczenia kandydatki w opiece nad osobami starszymi, jej znajomości języka obcego, jak i od zakresu obowiązków oraz stanu zdrowia podopiecznego. Wysokość stawki oraz szczegóły umowy omawiane są w naszym biurze. Wynagrodzenie jest wypłacane w złotówkach lub euro.

Przejazd do miejsca pracy
Koszty podróży pokrywa rodzina zamawiająca opiekunkę.

Zatrudnienie
Kandydatki, które przejdą pozytywnie rekrutację zapraszamy do naszego biura w Bydgoszczy w celu przedstawienia i omówienia konkretnej oferty oraz podpisania umowy.

Warunki pracy

Osoby wyjeżdżające do pracy w charakterze opiekunki są zakwaterowane w prywatnych domach i mieszkają z osobą, którą się opiekują. Opieka 24-godzinna oznacza zazwyczaj około 8 godzin efektywnej pracy, na którą składa się prowadzenie domu, robienie zakupów, pranie, sprzątanie itp. Pozostały czas to tzw. "czuwanie". Osoba opiekująca się pacjentem ma z reguły ok. 2-3 godziny czasu wolnego oraz jeden dzień wolny ewentualnie dwa wolne popołudnia w tygodniu do własnej dyspozycji. Opiekunka otrzymuje własny pokój, w którym może odpocząć.